Đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Cập nhật lúc : 31/05/2019

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội, ngày 23/05/2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1764/KH-BHXH về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội (ASXH) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, BHXH Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người hưởng với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

Kế hoạch số 1764/KH-BHXH của BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTG; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và đạt được mục tiêu đề ra.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra việc xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu bao gồm các bước đánh giá tình hình (quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ An sinh xã hội, đánh giá chi trả An sinh xã hội thông qua tài khoản cá nhân tập trung vào hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đánh giá công tác quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân, đánh giá việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu thông tin người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH); tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong thanh toán chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt và quản lý người hưởng; đề xuất các cột mốc thực hiện mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTG và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua ngân hàng BHXH Việt Nam đặt ra tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH bao gồm: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về chia sẻ dữ liệu thông tin liên quan đến người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đề xuất giải pháp về pháp lý để quản lý người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác quản lý hiện nay. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân, đối với người hưởng vùng đô thị hiện đang nhận các chế độ bằng tiền mặt đến năm 2021 nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp).

Cùng với đó là kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân; đề xuất giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả An sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hằng năm đạt mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTG, Nghị quyết số 02/NQ-CP; tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người nhận chế độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Bình luận
TỪ KHOÁ:
Tin liên quan

Bản quyền thuộc về VNCA, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ : Tầng 5, Nhà C, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (024)39447254
Fax:(024) 39447267
Ghi rõ nguồn "Uỷ Ban Quốc Gia Người Cao Tuổi Việt Nam" hoặc "http://vnca.molisa.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này