ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM (VNCA)

Cập nhật lúc : 06/12/2018

Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ: Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; Giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI:

1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ;

2. Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội;

3. Phó Chủ tịch: Mời 01 lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

4. Các ủy viên:

- 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- 01 Thứ trưởng Bộ Y tế;

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

- 01 Phó Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao;

- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- 01 Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

- 01 Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc.

- Mời đại diện lãnh đạo các Đoàn thể Trung ương tham gia,bao gồm:

+ 01 đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

+ 01 đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ 01 Hội Khuyến học Việt Nam.

Bình luận
TỪ KHOÁ:
Tin liên quan

Bản quyền thuộc về VNCA, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ : Tầng 5, Nhà C, 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (024)39447254
Fax:(024) 39447267
Ghi rõ nguồn "Uỷ Ban Quốc Gia Người Cao Tuổi Việt Nam" hoặc "http://vnca.molisa.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này